[1]
Nguyễn , T.D.N., Trần , H.C.T. và Võ, T.N.H. 2024. Khám phá các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng trò chơi học tập của giảng viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Tạp chí Giáo dục. 23, đặc biệt 9 (tháng 1 2024), 361–368.