[1]
Nguyễn, T.M.H., Nguyễn, T.T. và Nguyễn, T.P.T. 2024. Một số biện pháp phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh trong dạy học chủ đề “Hệ thức lượng trong tam giác” (Toán 10). Tạp chí Giáo dục. 24, 9 (tháng 5 2024), 25–29.