[1]
Ngô, T.T. 2021. Thực hành thông điệp 5k trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19: Một nghiên cứu tại Trường Trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh Vĩnh Long . Tạp chí Giáo dục. 495, 1 (tháng 2 2021), 47–51.