[1]
Nguyễn , V.N. và Nguyễn , T.T.P. 2023. Một số biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử trong dạy học các chủ đề Lịch sử thế giới (Lịch sử 10). Tạp chí Giáo dục. 23, đặc biệt 8 (tháng 9 2023), 69–74.