(1)
Lê, T. N. T. Khả năng Nghe hiểu từ trái nghĩa Trong ngôn ngữ tiếp nhận của Trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở một số trường mầm Non tại Thành phố Hồ Chí Minh. TCGD 2024, 24, 48-52.