(1)
Lê , D. N. Vận dụng tiếp cận quản Lí Theo kết Quả Trong quản Lí hoạt động Nghiên cứu Khoa học của giảng Viên tại trường đại học. TCGD 2021, 510, 37-43.