(1)
Ngô, T. T. Thực hành thông điệp 5k Trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19: Một Nghiên cứu tại Trường Trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh Vĩnh Long. TCGD 2021, 495, 47-51.