(1)
Bùi , T. G. H.; Võ , T. N. L. Vận dụng Quy trình thiết Kế Kĩ thuật của Stone-Macdonald Trong tổ chức hoạt động khám Phá Khoa học Theo định hướng giáo dục STEM Cho Trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi. TCGD 2023, 23, 25-30.