(1)
Bùi , L. H. . Phát triển năng lực Tư Duy phản biện Cho học Sinh Trung học phổ thông Trong Quá trình thực hiện cChương trình giáo dục phổ thông 2018. TCGD 2023, 23, 29-34.