Phạm , Q. T. (2023). Biện pháp bồi dưỡng năng lực của cán bộ quản lí đào tạo ngành Chỉ huy - Tham mưu lục quân theo tiếp cận năng lực ở các trường sĩ quan lục quân hiện nay. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 8), 331–335. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1040