Lê, T. N. T. (2024). Khả năng nghe hiểu từ trái nghĩa trong ngôn ngữ tiếp nhận của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở một số trường mầm non tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp Chí Giáo dục, 24(9), 48–52. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1767