LÊ , T. T. L.; ĐỖ , T. P. T. Xây dựng khung năng lực tự học của học sinh tiểu học trong dạy học môn Toán theo mô hình Dạy học kết hợp . Tạp chí Giáo dục, [S. l.], v. 23, n. đặc biệt 8, p. 79–83, 2023. Disponível em: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/984. Acesso em: 19 tháng 7. 2024.