Vũ, Duy Chinh. 2021. “Nghiên cứu mức độ hành Vi thích ứng của học Sinh khuyết tật Trí tuệ Trong trường tiểu học Chuyên biệt”. Tạp Chí Giáo dục 500 (2):30-35. https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/108.