Nguyễn, Thị Mạnh Tiến, và Thị Hương Trần. 2024. “Thực trạng hoạt động trải nghiệm Cho Trẻ mẫu giáo ở các trường mầm Non Tư thục Thành phố Hồ Chí Minh”. Tạp Chí Giáo dục 24 (số đặc biệt 1):152-57. https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1576.