Lê, Thị Ngọc Thương. 2024. “Khả năng Nghe hiểu từ trái nghĩa Trong ngôn ngữ tiếp nhận của Trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở một số trường mầm Non tại Thành phố Hồ Chí Minh”. Tạp Chí Giáo dục 24 (9):48-52. https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1767.