Ngô, Thanh Trúc. 2021. “Thực hành thông điệp 5k Trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19: Một Nghiên cứu tại Trường Trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh Vĩnh Long”. Tạp Chí Giáo dục 495 (1):47-51. https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/40.