Lê , Thị Thùy Linh, và Thị Phương Thảo Đỗ. 2023. “Xây dựng Khung năng lực tự học của học Sinh tiểu học Trong dạy học môn Toán Theo Mô hình Dạy học kết hợp”. Tạp Chí Giáo dục 23 (đặc biệt 8):79-83. https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/984.