Đỗ , V. H. và Nguyễn , Q. C. (2024) “Một số biện pháp phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học cho học sinh trong dạy học các dạng toán chuyển động đều (Toán 5)”, Tạp chí Giáo dục, 23(đặc biệt 10), tr 19–24. Available at: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1272 (Truy cập: 16 Tháng Bảy 2024).