Vũ , T. T., Nguyễn, T. N. Ánh, Nguyễn, H. G., Bùi , P. T. và Chu , T. Q. T. (2024) “Thiết kế website dạy học trực tuyến hỗ trợ viết văn cho học sinh lớp 4”, Tạp chí Giáo dục, 24(số đặc biệt 1), tr 29–32. Available at: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1550 (Truy cập: 19 Tháng Bảy 2024).