Lê, T. N. T. (2024) “Khả năng nghe hiểu từ trái nghĩa trong ngôn ngữ tiếp nhận của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở một số trường mầm non tại Thành phố Hồ Chí Minh”, Tạp chí Giáo dục, 24(9), tr 48–52. Available at: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1767 (Truy cập: 20 Tháng Sáu 2024).