Bùi, Đức D. (2021) “Một số yếu tố tác động đến quá trình dạy học các môn Khoa học xã hội và nhân văn theo lí thuyết kiến tạo ở trường sĩ quan quân đội hiện nay”, Tạp chí Giáo dục, 495(1), tr 15–19. Available at: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/34 (Truy cập: 15 Tháng Bảy 2024).