[1]
Q. T. Phạm, “Biện pháp bồi dưỡng năng lực của cán bộ quản lí đào tạo ngành Chỉ huy - Tham mưu lục quân theo tiếp cận năng lực ở các trường sĩ quan lục quân hiện nay”, TCGD, vol 23, số p.h đặc biệt 8, tr 331–335, tháng 9 2023.