[1]
T. N. T. Lê, “Khả năng nghe hiểu từ trái nghĩa trong ngôn ngữ tiếp nhận của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở một số trường mầm non tại Thành phố Hồ Chí Minh”, TCGD, vol 24, số p.h 9, tr 48–52, tháng 5 2024.