[1]
X. T. . Đỗ, “Một số kĩ thuật viết sáng tạo văn kể chuyện theo tranh ở tiểu học ”, TCGD, vol 22, số p.h 2, tr 1–6, tháng 7 2022.