[1]
Đức D. Bùi, “Một số yếu tố tác động đến quá trình dạy học các môn Khoa học xã hội và nhân văn theo lí thuyết kiến tạo ở trường sĩ quan quân đội hiện nay”, TCGD, vol 495, số p.h 1, tr 15–19, tháng 2 2021.