[1]
X. M. Võ và Trần T. H. Y., “Vận dụng mô hình dạy học kết hợp trong đào tạo sinh viên Sư phạm Toán ở các trường đại học”, TCGD, vol 22, số p.h 20, tr 19–24, tháng 1 2023.