Nguyễn, T. M. T., và T. H. Trần. “Thực trạng hoạt động trải nghiệm Cho Trẻ mẫu giáo ở các trường mầm Non Tư thục Thành phố Hồ Chí Minh”. Tạp Chí Giáo dục, vol 24, số p.h số đặc biệt 1, Tháng Tư 2024, tr 152-7, https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1576.