Lê, T. N. T. “Khả năng Nghe hiểu từ trái nghĩa Trong ngôn ngữ tiếp nhận của Trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở một số trường mầm Non tại Thành phố Hồ Chí Minh”. Tạp Chí Giáo dục, vol 24, số p.h 9, Tháng Năm 2024, tr 48-52, https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1767.