Ngô, T. T. “Thực hành thông điệp 5k Trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19: Một Nghiên cứu tại Trường Trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh Vĩnh Long”. Tạp Chí Giáo dục, vol 495, số p.h 1, Tháng Hai 2021, tr 47-51, https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/40.