Nguyễn , V. B., B. P. Nguyễn, D. H. Hồ, và V. H. Đoàn. “Thực trạng Kĩ năng Tư vấn tâm Lí học đường của cán bộ, giáo Viên ở một số trường Trung học phổ thông Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, tỉnh Thừa Thiên Huế Và một số đề xuất”. Tạp Chí Giáo dục, vol 22, số p.h 15, Tháng Tám 2022, tr 49-54, https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/498.