Phan , T. T. “Thực trạng sử dụng Trò chơi Montessori phát triển vận động Tinh Cho Trẻ 5-6 tuổi tại một số trường mầm Non Trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”. Tạp Chí Giáo dục, vol 23, số p.h 1, Tháng Giêng 2023, tr 40-45, https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/557.