Lê, Thị Ngọc Thương. “Khả năng Nghe hiểu từ trái nghĩa Trong ngôn ngữ tiếp nhận của Trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở một số trường mầm Non tại Thành phố Hồ Chí Minh”. Tạp chí Giáo dục 24, no. 9 (Tháng Năm 5, 2024): 48–52. Truy cập Tháng Sáu 20, 2024. https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1767.