Lê , Thị Thơm. “Giải pháp nâng Cao năng lực dạy học trải nghiệm môn Tiếng Việt Cho giáo Viên tiểu học tại Thành phố Hà Nội”. Tạp chí Giáo dục 22, no. 3 (Tháng Hai 5, 2022): 31–35. Truy cập Tháng Bảy 15, 2024. https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/339.