Phan , Tú Trinh. “Thực trạng sử dụng Trò chơi Montessori phát triển vận động Tinh Cho Trẻ 5-6 tuổi tại một số trường mầm Non Trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”. Tạp chí Giáo dục 23, no. 1 (Tháng Giêng 11, 2023): 40–45. Truy cập Tháng Sáu 20, 2024. https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/557.