1.
Nguyễn TN. Đề xuất một số biện pháp giáo dục tính tự lập cho trẻ 3-4 tuổi dựa trên tiếp cận tham gia ở trường mầm non . TCGD [Internet]. 28 Tháng Chín 2023 [cited 15 Tháng Bảy 2024];23(đặc biệt 8):207-12. Available at: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1009