1.
Lương TT. Khuôn mẫu giới trong hoạt động khởi nghiệp của thanh niên hiện nay: Một số xu hướng nghiên cứu. TCGD [Internet]. 28 Tháng Chín 2023 [cited 15 Tháng Bảy 2024];23(đặc biệt 8):393-9. Available at: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1052