1.
Đinh TT, Nguyễn HL. Các yếu tố cấu thành năng lực nghề nghiệp giáo viên mầm non. TCGD [Internet]. 2 Tháng Mười 2023 [cited 16 Tháng Sáu 2024];23(19):21-7. Available at: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1068