1.
Nguyễn TND, Đoàn THN. Đánh giá sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo đại học bằng E-learning trong bối cảnh Covid-19 tại Trường Đại học Lạc Hồng. TCGD [Internet]. 5 Tháng Giêng 2021 [cited 19 Tháng Sáu 2024];493(1):59-64. Available at: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/14