1.
Đinh TT, Phùng TTN. Nghiên cứu chủ đề đọc viết ở giai đoạn mầm non tại các nước đang phát triển trên cơ sở dữ liệu Scopus trong giai đoạn 1994-2021: xu hướng và hợp tác quốc tế. TCGD [Internet]. 26 Tháng Ba 2024 [cited 19 Tháng Năm 2024];24(6):1-5. Available at: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1528