1.
Chu TMH, Trần TP. Thực trạng và đề xuất phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông. TCGD [Internet]. 26 Tháng Ba 2024 [cited 19 Tháng Năm 2024];24(6):47-52. Available at: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1537