1.
Nguyễn HQH, Trần VC, Đỗ TT, Phạm TPT. Một số biện pháp phát triển năng lực giao tiếp toán học cho học sinh trong dạy học nội dung hình học (Toán 7). TCGD [Internet]. 5 Tháng Năm 2024 [cited 20 Tháng Sáu 2024];24(9):19-24. Available at: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1754