1.
Nguyễn LP, Lê TTH. Phát triển năng lực số cho giảng viên đại học trong bối cảnh hội nhập: nghiên cứu trường hợp tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. TCGD [Internet]. 5 Tháng Năm 2024 [cited 19 Tháng Sáu 2024];24(9):7-12. Available at: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1755