1.
Nguyễn TMH, Nguyễn TT, Nguyễn TPT. Một số biện pháp phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh trong dạy học chủ đề “Hệ thức lượng trong tam giác” (Toán 10). TCGD [Internet]. 5 Tháng Năm 2024 [cited 21 Tháng Sáu 2024];24(9):25-9. Available at: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1756