1.
Lê TNT. Khả năng nghe hiểu từ trái nghĩa trong ngôn ngữ tiếp nhận của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở một số trường mầm non tại Thành phố Hồ Chí Minh. TCGD [Internet]. 5 Tháng Năm 2024 [cited 20 Tháng Sáu 2024];24(9):48-52. Available at: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1767