1.
Phạm TK. Thực trạng sự hài lòng trong công việc của đội ngũ giảng viên Đại Học Huế. TCGD [Internet]. 5 Tháng Năm 2024 [cited 20 Tháng Sáu 2024];24(9):58-64. Available at: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1772