1.
Đinh LA. Thực trạng kĩ năng tự học của sinh viên chính quy ngành Giáo dục mầm non, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. TCGD [Internet]. 20 Tháng Giêng 2021 [cited 21 Tháng Sáu 2024];494(2):49-53. Available at: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/24