1.
Đỗ XT. Dạy đọc hiểu văn bản thông tin ở tiểu học. TCGD [Internet]. 5 Tháng Hai 2021 [cited 21 Tháng Chín 2023];495(1):1-4. Available at: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/28