1.
Đỗ XT. Một số kĩ thuật viết sáng tạo văn kể chuyện theo tranh ở tiểu học . TCGD [Internet]. 1 Tháng Bảy 2022 [cited 20 Tháng Sáu 2024];22(2):1-6. Available at: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/323