1.
Trịnh TPT, Vũ TA. Phân tích một số chính sách khuyến khích công bố quốc tế trong các trường đại học của Việt Nam . TCGD [Internet]. 5 Tháng Giêng 2021 [cited 16 Tháng Sáu 2024];493(1):8-12. Available at: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/4