1.
Ngô TT. Thực hành thông điệp 5k trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19: Một nghiên cứu tại Trường Trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh Vĩnh Long . TCGD [Internet]. 5 Tháng Hai 2021 [cited 2 Tháng Bảy 2022];495(1):47-51. Available at: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/40